Enter your keyword

Tổng Quan Tình Hình Vĩ Mô Tháng 3/2024

Tổng Quan Tình Hình Vĩ Mô Tháng 3/2024

1/ Triển Vọng Kinh Tế Thế Giới 2024 Dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2024: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong bản cập nhật Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 1/2024, đã điều chỉnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 từ 2.9% lên 3.1% và tiếp tục cải thiện […]

Kiến Nghị Với Chủ Đầu Tư/Doanh Nghiệp Phát Triển Dự Án, Các Sàn Giao Dịch BĐS, Môi Giới BĐS, Khách Hàng, Nhà Đầu Tư

Kiến Nghị Với Chủ Đầu Tư/Doanh Nghiệp Phát Triển Dự Án, Các Sàn Giao Dịch BĐS, Môi Giới BĐS, Khách Hàng, Nhà Đầu Tư

1/ Với Doanh Nghiệp Kinh Doanh BĐS Tiếp tục tái cơ cấu sản phẩm, dồn trọng tâm vào các dự án khả thi, đáp ứng được cả nhu cầu và khả năng tài chính của người dân. Hạn chế phát triển sản phẩm phục vụ đầu tư, ưu tiên phát triển sản phẩm phục vụ […]

Thị Trường Bất Động Sản Thương Mại 2023

Thị Trường Bất Động Sản Thương Mại 2023

Văn phòng cho thuê gặp khó Tỷ lệ lấp đầy các tòa nhà văn phòng sụt giảm, đối diện với nguy cơ “khủng hoàng” thừa do có thêmnhiều nguồn cung mới chất lượng trong khi các tòa nhà văn phòng cũ không chủ động cải tạo, nâng cấp, làn sóng doanh nghiệp trả mặt bằng […]