Enter your keyword

Kiến Nghị Với Chủ Đầu Tư/Doanh Nghiệp Phát Triển Dự Án, Các Sàn Giao Dịch BĐS, Môi Giới BĐS, Khách Hàng, Nhà Đầu Tư

Kiến Nghị Với Chủ Đầu Tư/Doanh Nghiệp Phát Triển Dự Án, Các Sàn Giao Dịch BĐS, Môi Giới BĐS, Khách Hàng, Nhà Đầu Tư

1/ Với Doanh Nghiệp Kinh Doanh BĐS Tiếp tục tái cơ cấu sản phẩm, dồn trọng tâm vào các dự án khả thi, đáp ứng được cả nhu cầu và khả năng tài chính của người dân. Hạn chế phát triển sản phẩm phục vụ đầu tư, ưu tiên phát triển sản phẩm phục vụ […]

Thị Trường Bất Động Sản Thương Mại 2023

Thị Trường Bất Động Sản Thương Mại 2023

Văn phòng cho thuê gặp khó Tỷ lệ lấp đầy các tòa nhà văn phòng sụt giảm, đối diện với nguy cơ “khủng hoàng” thừa do có thêmnhiều nguồn cung mới chất lượng trong khi các tòa nhà văn phòng cũ không chủ động cải tạo, nâng cấp, làn sóng doanh nghiệp trả mặt bằng […]

THỊ TRƯỜNG BĐS DU LỊCH, NGHỈ DƯỠNG 2023

THỊ TRƯỜNG BĐS DU LỊCH, NGHỈ DƯỠNG 2023

Trong năm 2023, cả nước đón nhận khoảng 3.165 sản phẩm bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng mới, giảm hơn 80% so với năm 2022. Toàn thị trường ghi nhận 726 sản phẩm BĐS du lịch, nghỉ dưỡng được giao dịch thành công trong năm 2023. Lượng giao dịch chưa phục hồi như […]