Enter your keyword

THỊ TRƯỜNG BĐS DU LỊCH, NGHỈ DƯỠNG 2023

THỊ TRƯỜNG BĐS DU LỊCH, NGHỈ DƯỠNG 2023

Trong năm 2023, cả nước đón nhận khoảng 3.165 sản phẩm bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng mới, giảm hơn 80% so với năm 2022. Toàn thị trường ghi nhận 726 sản phẩm BĐS du lịch, nghỉ dưỡng được giao dịch thành công trong năm 2023. Lượng giao dịch chưa phục hồi như […]

Thị Trường BĐS Nhà Ở 2023

Thị Trường BĐS Nhà Ở 2023

Vắng bóng phân khúc bình dân, khan hiếm phân khúc trung cấp tại 2 đô thị Năm 2023 nguồn cung BĐS nhà ở thương mại vẫn còn rất khan hiếm. Tổng nguồn cung nhà ở năm 2023 đạt khoảng 55.329 sản phẩm, tăng khoảng 14% so với tổng lượng sản phẩm chào bán năm 2022. […]