Enter your keyword

General Information
NIK Co.,Ltd
Registered Business address: 328 Vo Van Kiet St, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Business License No.0314070181 granted by Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on October 19th, 2016. Modified registration first time on October 23rd, 2017

Owner information

Deputy: Mr. Nguyễn Thành Trung
Address: 337 Town 11, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam.
Tel: +84937228007

Business Major: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (chính)
Detail: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.

Business field: Sách, văn phòng phẩm, sản phẩm trí tuệ, tổ chức hội thảo, sự kiện. Các hoạt động giáo dục cộng đồng thực tế về kinh doanh và đầu tư.