Enter your keyword

LỊCH HỌC HÀ NỘI

STT Thời Gian Dự Kiến Tên Khoá Học
1 Ngày 25, 26/05/2019 BÍ QUYẾT HUY ĐỘNG VỐN
2 Ngày 29, 30, 31/03/2019 CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ BĐS VỚI 50 TRIỆU – 50 TỶ (BDS 50)
3 Ngày 31/10 & 01, 02, 03/11/2019 CHỦ DOANH NGHIỆP SMART
4 Ngày 24, 25, 26/12/2019 PHONG THỦY + PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÔ HẠN (PHÁT TRIỂN BẢN THÂN)
5 Ngày 28, 29/09/2019 SIÊU SAO MÔI GIỚI BĐS
6 Ngày 28/03/2019 49 CHIẾN LƯỢC BẤT ĐỘNG SẢN
7 Ngày 02,03/01/2020 MARKETING 5.0
8 Ngày 13, 14/07/2019 ĐẦU TƯ CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP

LỊCH HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

STT Thời Gian Dự Kiến Tên Khoá Học
1 Ngày 03, 04, 05/01/2020 CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ BĐS VỚI 50 TRIỆU – 50 TỶ (BDS 50)
2 Ngày 27, 28/06/2019 MARKETING 5.0
3 Ngày 28, 29/12/2019 ĐẦU TƯ CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP
4 Ngày 19/11/2019 49 CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN
5 Ngày 10, 11, 12/02/2020 PHONG THỦY + PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÔ HẠN (PHÁT TRIỂN BẢN THÂN)
6 Ngày 05, 06, 07, 08/03/2020 CHỦ DOANH NGHIỆP SMART
7 Ngày 20, 21/08/2019 SIÊU SAO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
8 Ngày 29, 30/06/2019 BÍ QUYẾT HUY ĐỘNG VỐN

LỚP CHỨNG KHOÁN NHÀ ĐẦU TƯ XUẤT CHÚNG

STT Thời Gian Địa Điểm
1 Ngày 04, 05/01/2019 Tp. Hồ Chí Minh
2 Ngày 06, 07/01/2019 Hà Nội

LỚP CHỨNG KHOÁN DÒNG TIỀN 99

STT Thời Gian Địa Điểm
1 Ngày 11, 12, 13/01/2019 Tp. Hồ Chí Minh
2 Ngày 18, 19, 20/01/2019 Hà Nội