Enter your keyword

Tổ chức hội thảo hàng đầu Việt Nam

dẫn đầu về Kinh doanh & Đầu tư Thực tế


Sứ mệnh của chúng tôi rất đơn giản: mang đến những kiến thức thực tế nhất, mới nhất & hiệu quả nhất cho thế hệ Doanh nhân Việt

Để đạt được sứ mệnh đó, chúng tôi thay đổi cuộc sống trên toàn cầu thông qua các chương trình đột phá, tác động cao và trải nghiệm đột phá của chúng tôi, dẫn đến cả thay đổi ngay lập tức và dài hạn thông qua tư duy biến đổi, sự giàu có, mối quan hệ và ý thức mục đích.

Bạn được mời tham gia gia đình toàn cầu của chúng tôi với tư cách là Đối tác chiến lược, Nhà tài trợ, Đơn vị liên kết, Tình nguyện viên, Diễn giả và Nhân viên.