Enter your keyword

DIỄN GIẢ CỦA NIK

Tại NIK EDU, chúng tôi không chỉ cung cấp nền tảng để chia sẻ, giảng dạy. Bất cứ tổ chức nào có một sân khấu tạm bợ hay bục giảng đều có thể hứa với bạn điều đó. Thay vào đó, chúng tôi cung cấp một nền tảng cho sự tăng trưởng. Khi bạn hợp tác với NIK EDU, bạn có cơ hội để được chia sẻ với hơn 1000 người mỗi tháng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh gặp gỡ với những diễn giả nổi tiếng trong và ngoài nước

Trở thành diễn giả của NIK EDU ngay hôm nay!

Bạn sẽ chia sẻ sân khấu với các diễn giả hàng đầu trong trong và ngoài nước về Kinh doanh và Đầu tư. Các diễn giả đã hợp tác với NIK EDU bao gồm Chana Wanichapun, Nguyễn Thành Tiến, Đặng Trọng Khang, Trần Việt Quân, Fabian Lim, Nguyễn Hữu Thái Hoà, Đỗ Cao Bảo, Nguyễn Hữu Lam, Nguyễn Trọng Thơ và nhiều diễn giả nổi tiếng khác nữa.

Bạn sẽ không chỉ nói. Bạn sẽ thay đổi cuộc sống của mọi người. Bạn sẽ xem chúng phát triển khi bạn phát triển.

Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ hotro@nik.edu.vn hoặc liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0979.51.53.58