Enter your keyword

TÌNH NGUYỆN VIÊN

Bạn đã tự hỏi làm thế nào các sự kiện lớn của chúng tôi được tổ chức?

Bạn có muốn tự tin hơn hoặc mở rộng mối quan hệ của mình không?

Làm thế nào để thay đổi trước những biến động của kinh tế thị trường?

Tham gia cộng đồng NIK của chúng tôi!

Khi bạn tình nguyện với chúng tôi, bạn không chỉ học các kỹ năng mới, kết bạn mới hoặc có điều gì đó để thêm vào hồ sơ của bạn. Bạn sẽ được tiếp xúc với các sự kiện đẳng cấp lên tới 1000 người, phát triển kinh nghiệm bạn cần để vượt lên trên các đồng nghiệp của bạn cũng như sự tự tin để đối mặt với bất kỳ thách thức nào.

Bạn muốn làm tình nguyện viên vui lòng gọi tới hotline: 0979.51.53.58 để được hỗ trợ.