Enter your keyword

[:vi]

Công ty TNHH NIK

Website : https://nik.edu.vn

Hotline:  TPHCM _0971.03.13.26
              Hà Nội  _ 0931.255.282

Cách 1 Thanh Toán Trực Tiếp 

-> Hà Nội :   60B Nguyễn Huy Tưởng – Xuân Trung – Quận Thanh Xuân – Hà Nội

-> Hồ Chí Minh: Tầng 14 – Phòng M1402 – Khu B – 328 Võ Văn Kiệt – Q.1 – TP HCM

 

Cách 2 : Chuyển khoản phí qua 1 trong các tài khoản ngân hàng sau :  

*Vui lòng ghi rõPhần nội dung chuyển khoản

Ở HN : Họ tên – Số điện thoại – tên sách/tên khóa học – HN

Ở HCM : Họ tên – Số điện thoại – tên sách/tên khóa học – HCM

 

Ví dụ : Vu Hien Nhung – 0915884096 – khoi nghiep kiem tien hieu qua – hn

 

*Chọn 1 trong các tài khoản sau : 

Tài khoản 1 :

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VIETCOMBANK

Chi nhánh Biên Hoà – Đồng Nai

Chủ tài khoản : NGUYỄN THÀNH TRUNG

Số tài khoản : 048.100.081.04.97

 

Tài khoản 2 : 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV 

Chi nhánh Bình Tây – Sài Gòn 

Chủ tài khoản : NGUYỄN THÀNH TRUNG

Số tài khoản : 1391.0000.061.584

Tài khoản 3 : 

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam TECHCOMBANK

Chi nhánh PGD Đồng Khánh – Q.5 – TP HCM

Chủ tài khoản : NGUYỄN THÀNH TRUNG

Số tài khoản : 190.3095.5691.013

Tài khoản 4:

Ngân hàng TMCP Á Châu ACB

PGD chi nhánh Biên Hoà – Đồng Nai

Chủ tài khoản : NGUYỄN THÀNH TRUNG

Số tài khoản : 217.337.199

Tài khoản 5:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín SACOMBANK

Chi nhánh Quận 5 – TP HCM

Chủ tài khoản : NGUYỄN THÀNH TRUNG

Số tài khoản : 0500.5150.3195

Tài khoản 6:

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPB (Timo)

PGD Bùi Hữu Nghĩa – Q5 – TP HCM

Chủ tài khoản : NGUYỄN THÀNH TRUNG

Số tài khoản : 113.405.651

 

Tài khoản 7:

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam AGRIBANK

Chi nhánh Quận 5 – TP HCM

Chủ tài khoản : NGUYỄN THÀNH TRUNG

Số tài khoản : 6222.205.291.736

 

Tài khoản 8 :

Ngân hàng TMCP Á Châu ACB

PGD chi nhánh Bến Chương Dương

Chủ tài khoản : CONG TY TNHH NIK

Số tài khoản : 226.106.479

Hotline : 0979.51.53.58

Email : nikbook01@gmail.com

Website : https://nik.edu.vn/vi

[:en]

NIK CO.,LTD 

Website : nik.edu.vn

Hotline: Ho Chi Minh City: +84979.51.53.58                

Ha Noi: +84931.255.282

Mode 1: Cash

-> Ha Noi : 60B Nguyen Huy Tuong – Xuan Trung – Thanh Xuan District – Ha Noi.

-> Ho Chi Minh: Floor 14 – Room M1402 – Block M – 328 Vo Van Kiet – District 1 – Ho Chi Minh City.

Mode 2 : Transfer money to one of the following accounts:

*Please complete the transfer form as below:

Ha Noi: Name – Phone number – Course name – HN

Ho Chi Minh: Name – Phone number – Course name – HCM

For example: Vu Hien Nhung – 0915884096 – Khoi Nghiep Kiem Tien Hieu Qua – HN

1: Bank for Foreign trade of Vietnam– VIETCOMBANK

Branch Bien Hoa City – Dong Nai 

Account holder: NGUYEN THANH TRUNG 

Account number: 048.100.081.04.97

2: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam BIDV

Branch Binh Tay – HCM

Account holder: NGUYEN THANH TRUNG 

Account number: 1391.0000.061.584

3: Vietnam Technological and Commercial Joint- stock Bank TECHCOMBANK

Branch Dong Khanh – District 5 – HCM

Account holder: NGUYEN THANH TRUNG 

Account number: 190.3095.5691.013

4: Asia Commercial Joint Stock Bank ACB

Branch Bien Hoa – Dong Nai 

Account holder: NGUYEN THANH TRUNG

Account number: 217.337.199

5: SaiGon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank SACOMBANK

Branch District 5 – HCM 

Account holder: NGUYEN THANH TRUNG

Account number: 0500.5150.3195

6: Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank VPB (Timo)

Branch Bui Huu Nghia – District 5 – HCM

Account holder: NGUYEN THANH TRUNG

Account number: 113.405.651

7: Vietnam Bank for Agriculture and Rural AGRIBANK

Branch District 5 – HCM

Account holder: NGUYEN THANH TRUNG

Account number: 6222.205.291.736

8: Company account  Asia Commercial Joint Stock Bank ACB

Branch Chuong Duong – District 1, HCM

Account holder: NIK CO., LTD 

Account number: 226.106.479

Hotline : 0979.51.53.58

Email : nik.edu.vn@gmail.com

Website : nik.edu.vn

[:]