Tại Sao Khi Có Lãi, Doanh Nghiệp Vẫn CHẾT?

Tại Sao Khi Có Lãi, Doanh Nghiệp Vẫn CHẾT?

📌 Bài viết này không dành cho tất cả mọi người, Chủ doanh nghiệp nên đọc! Đây là nguyên nhân dẫn đến “cái chết” của ít nhất 02 doanh nghiệp và “hồi chuông báo tử” của hơn 30 doanh nghiệp mà tôi từng hướng dẫn. _____________ Thời kỳ đầu, khi làm tư vấn và cố vấnRead more about Tại Sao Khi Có Lãi, Doanh Nghiệp Vẫn CHẾT?[…]

Môi Giới BĐS Lấy 3%. Lấy Đéo Gì Cao Thế?

Môi Giới BĐS Lấy 3%. Lấy Đéo Gì Cao Thế?

📌 Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh được 10 năm, bất động sản được 08 năm. Tôi chứng kiến những con người bảo thủ, cổ hủ và cực đoan. Một trong những kiểu cực đoan đó là QUAN NIỆM LẠC HẬU VỀ NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN. Từ 2015, tôi đã phát hiện raRead more about Môi Giới BĐS Lấy 3%. Lấy Đéo Gì Cao Thế?[…]

Kiếm Tiền Từ Bất Động Sản Không Khó Như Bạn Nghĩ!

Kiếm Tiền Từ Bất Động Sản Không Khó Như Bạn Nghĩ!

“Học xong kiếm được tiền ngay”, “Khóa học 03 ngày Miễn Phí mà hàm lượng kiến thức như chuyên sâu”, “Cảm ơn thầy đã đưa em ‘vào đời’”…. Chắc bạn đang thắc mắc những lời có cánh đó do ai viết và viết cho cái gì? 01 năm trước tôi tình cờ đọc được 06Read more about Kiếm Tiền Từ Bất Động Sản Không Khó Như Bạn Nghĩ![…]

Số Vốn Ít Kinh Doanh- Đầu Tư Gì? Bài Viết Định Hướng Cho Người Ít Kinh Nghiệm Kinh Doanh – Đầu Tư

Số Vốn Ít Kinh Doanh- Đầu Tư Gì? Bài Viết Định Hướng Cho Người Ít Kinh Nghiệm Kinh Doanh – Đầu Tư

Many people Google or post on Facebook to find out the answer for these questions like:  What should I run or invest with several thousand dollars? What should I run with little capital?.With six-year-experience in training about business and investment for more 1,500 intensive students, I’m going to share you some different aspects according to what IRead more about Số Vốn Ít Kinh Doanh- Đầu Tư Gì? Bài Viết Định Hướng Cho Người Ít Kinh Nghiệm Kinh Doanh – Đầu Tư[…]

Nên Kinh Doanh Đầu Tư Gì Để Ra Tiền Thực Tế?

Nên Kinh Doanh Đầu Tư Gì Để Ra Tiền Thực Tế?

Nhiều bạn lên hỏi Google hoặc vào các Group facebook để thắc mắc những câu như:  Có tiền nên đầu tư gì?  Nên đầu tư gì vào thời điểm này? . Với kinh nghiệm hơn 06 năm giảng dạy về kinh doanh – đầu tư cho hơn 1.500 học viên chuyên sâu. Hôm nay tôiRead more about Nên Kinh Doanh Đầu Tư Gì Để Ra Tiền Thực Tế?[…]

Với Số Vốn Từ 2 Tỷ Đồng Nên Kinh Doanh – Đầu Tư Gì?

Với Số Vốn Từ 2 Tỷ Đồng Nên Kinh Doanh – Đầu Tư Gì?

Nhiều bạn lên hỏi Google hoặc vào các Group facebook để thắc mắc những câu như:  Có 2 tỷ nên kinh doanh gì?  Có 3 tỷ nên đầu tư gì? . Với kinh nghiệm hơn 06 năm giảng dạy về kinh doanh – đầu tư cho hơn 1.500 học viên chuyên sâu. Hôm nay tôiRead more about Với Số Vốn Từ 2 Tỷ Đồng Nên Kinh Doanh – Đầu Tư Gì?[…]

Với Số Vốn Từ 1 Tỷ Đồng Nên Kinh Doanh – Đầu Tư Gì?

Với Số Vốn Từ 1 Tỷ Đồng Nên Kinh Doanh – Đầu Tư Gì?

Nhiều bạn lên hỏi Google hoặc vào các Group facebook để thắc mắc những câu như:  Có 1 tỷ nên kinh doanh gì?  Có 1 tỷ nên đầu tư gì? . Với kinh nghiệm hơn 06 năm giảng dạy về kinh doanh – đầu tư cho hơn 1.500 học viên chuyên sâu. Hôm nay tôiRead more about Với Số Vốn Từ 1 Tỷ Đồng Nên Kinh Doanh – Đầu Tư Gì?[…]

300 Triệu Kinh Doanh- Đầu Tư Gì? Bài Viết Định Hướng Cho Người Ít Kinh Nghiệm Kinh Doanh- Đầu Tư

300 Triệu Kinh Doanh- Đầu Tư Gì? Bài Viết Định Hướng Cho Người Ít Kinh Nghiệm Kinh Doanh- Đầu Tư

Nhiều bạn lên hỏi Google hoặc vào các Group facebook để thắc mắc những câu như:  Có 300 triệu nên kinh doanh gì?  Có 300 triệu nên đầu tư gì? . Với kinh nghiệm hơn 06 năm giảng dạy về kinh doanh – đầu tư cho hơn 1.500 học viên chuyên sâu. Hôm nay tôiRead more about 300 Triệu Kinh Doanh- Đầu Tư Gì? Bài Viết Định Hướng Cho Người Ít Kinh Nghiệm Kinh Doanh- Đầu Tư[…]

200 Triệu Kinh Doanh- Đầu Tư Gì? Bài Viết Định Hướng Cho Người Ít Kinh Nghiệm Kinh Doanh- Đầu Tư

200 Triệu Kinh Doanh- Đầu Tư Gì? Bài Viết Định Hướng Cho Người Ít Kinh Nghiệm Kinh Doanh- Đầu Tư

Nhiều bạn lên hỏi Google hoặc vào các Group facebook để thắc mắc những câu như:  Có 200 triệu nên kinh doanh gì?  Có 200 triệu nên đầu tư gì? . Với kinh nghiệm hơn 06 năm giảng dạy về kinh doanh – đầu tư cho hơn 1.500 học viên chuyên sâu. Hôm nay tôiRead more about 200 Triệu Kinh Doanh- Đầu Tư Gì? Bài Viết Định Hướng Cho Người Ít Kinh Nghiệm Kinh Doanh- Đầu Tư[…]

100 Triệu Kinh Doanh- Đầu Tư Gì? Bài Viết Định Hướng Cho Người Ít Kinh Nghiệm Kinh Doanh- Đầu Tư

100 Triệu Kinh Doanh- Đầu Tư Gì? Bài Viết Định Hướng Cho Người Ít Kinh Nghiệm Kinh Doanh- Đầu Tư

Nhiều bạn lên hỏi Google hoặc vào các Group facebook để thắc mắc những câu như:  Có 100 triệu nên kinh doanh gì?  Có 100 triệu nên đầu tư gì? . Với kinh nghiệm hơn 06 năm giảng dạy về kinh doanh – đầu tư cho hơn 1.500 học viên chuyên sâu. Hôm nay tôiRead more about 100 Triệu Kinh Doanh- Đầu Tư Gì? Bài Viết Định Hướng Cho Người Ít Kinh Nghiệm Kinh Doanh- Đầu Tư[…]

Trang 1 trên 1012345...10...Trang cuối »